PASLAUGŲ KAINININKAS:

Elektros variklių taisymo kainininkas

Kompresorių kainininkas

MTF serijos variklių kaininkas

Nuolatinės srovės elektros variklių remonto kainos sutartinės, nustatomos surašius defektinį aktą.

Elektros transformatorių ir ričių kainos nustatomos įvertinus jų sudėtingumą ir galingumą.